close

Čiščenje kanalizacij, greznic, propustov, maščobolovilcev, lovilcev olj, cistern, kontrola tesnosti, pregled kanalizacije z video kamero, sanacija kanalizacij brez izkopov in prevozi okolju nevarnih odpadkov.

Kontakt

Sedež podjetja

Grahovo 83 b, 1384 Grahovo

O nas

Kdo smo

Predstavitev družbe
Papigal, Jakopin d.o.o.

Družba PAPIGAL, JAKOPIN d.o.o. je bila ustanovljena leta 2001, s sedežem na naslovu Grahovo 83 b,  1384 Grahovo.

Delo opravljamo po celotnem območju Slovenije. Naši večji poslovni partnerji so komunalna podjetja, graditelji nizkih gradenj (ceste, kanalizacije), gozdna gospodarstva, hotelski objekti in termalna kopališča, živilsko-predelovalna podjetja, podjetja za predelavo nevarnih odpadkov ter čistilne naprave.

O_NAS_BIG_v3play
 • ravnanje z odplakami
 • kontrola tesnosti cevovodov,
 • pregled cevovodov s kamerami od premera 20 do 1800 mm,
 • prevozi nevarnih in nenevarnih odpadkov (tekoči in ostali odpadki),
 • čiščenje kanalizacij,
 • čiščenje oljnih lovilcev,
 • čiščenje maščobolovilcev,
 • čiščenje cestnih propustov in peskolovov,
 • sanacija kanalizacij brez izkopov.
 • Fiat Ducato – kontrola tesnosti kanalizacij in sanacija
 • VW LT – pregled kanalizacije z video kamerami
 • MAN 26414 – kombinirano vozilo za čiščenje kanalizacije in praznjenje greznic (volumen – voda za čiščenje 7,5 m3, vakum cisterna 10 m3)
 • Vozilo opremljeno z opremo ADR – za prevoz nevarnih odpadkov
 • MERCEDES 460 – vakum polprikolica volumen 28 m3 za prevoz odpadnih tekočin
 • SCANIA 380 R – silos za prevoz pepela in cementa (polpriklopnik)

Leta 2008 smo končali z gradnjo garažnega objekta s poslovnimi prostori in prostori za vzdrževanje v izmeri tlorisa 460 m2.

Na vrh