close

Čiščenje kanalizacij, greznic, propustov, maščobolovilcev, lovilcev olj, cistern, kontrola tesnosti, pregled kanalizacije z video kamero, sanacija kanalizacij brez izkopov in prevozi okolju nevarnih odpadkov.

Kontakt

Sedež podjetja

Grahovo 83 b, 1384 Grahovo

Javni razpis

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Naziv operacije: JP za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjs

Čas izvajanja: 04.09.2020 – 30.10.2020

Glavni namen/cilj operacije: Podjetje bo z izvedenim projektom, (ki vključuje aktivnost C), pridobilo konfigurator, ki bo omogočil potencialnim tujim kupcem, da si po lastnih zamisli sestavijo paket storitev, kar bo pripomoglo k hitrejši obdelavi povpraševanj, večji prodaji in povečanju konkurenčnosti.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 9.999,00 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vavčer za digitalni marketing

Podjetje Papigal, Jakopin d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za digitalni marketing« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Spletna stran Papigal, Jakopin d.o.o.«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za digitalni marketing. 

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju
digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo za izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Podjetje Papigal, Jakopin d.o.o.je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Tržna raziskava v povezavi z možnostmi in priložnostmi za storitve podjetja PAPIGAL JAKOPIN d.o.o. za vstop na trg Republike Severne Makedonije.«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov.

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Na vrh