close

Čiščenje kanalizacij, greznic, propustov, maščobolovilcev, lovilcev olj, cistern, kontrola tesnosti, pregled kanalizacije z video kamero, sanacija kanalizacij brez izkopov in prevozi okolju nevarnih odpadkov.

Kontakt

Sedež podjetja

Grahovo 83 b, 1384 Grahovo

Praznjenje greznic in lovilcev

Ljubljana in okolica

Praznjenje greznic in lovilcev

Praznjenje  greznic in lovilcev maščob je nujnost , da preprečimo onesnaževanje naravnega okolja. Naša najsodobnejša oprema nam omogoča varno in kvalitetno čiščenje greznic in lovilcev maščob ter olj, za to delo smo strokovno usposobljeni. Varno in strokovno praznjenje greznic in lovilcev maščob je nujnost, saj bomo le tako preprečili onesnaženje našega okolja z nevarnimi odpadki. Maščobe in olja so nevarni odpadki in zelo težko razgradljivi v naravnem okolju. Še posebej so maščobe in olja nevarne iz predelane hrane zaradi nevarnosti razvijanja nevarnih bakterij. Lahko pride tudi  do onesnaženja podtalnice, če se praznjenje greznic in lovilcev ne opravlja pravočasno in redno.

Ciscenje_lovilcev_BIGplay

Smo strokovnjaki za praznjenje in čiščenje greznic

Poleg praznjenja greznic in lovilcev maščob ter olj praznimo še čistilne naprave, industrijske čistilne naprave, lovilce lepila, čistimo lakirne kabine, bazene avtopralnic, cisterne za goriva …

Biološke greznice se uporabljajo tam, kjer ni možen priklop na javno kanalizacijsko omrežje. Obe načeloma delujeta po istem principu, le da je greznica bistveno manjša in običajno služi le eni hiši.

Funkcija greznice je zbiranje in delni razkroj hišnih odplak. Zaradi majhnih dimenzij pa je potrebno greznice redno prazniti in čistiti. Ob praznjenju se vsebino greznice odpelje na čistilno napravo, kamor se iztekajo tudi odplake iz kanalizacijskega omrežja. Tam se odplake prečistijo in iz čistilne naprave odtečejo kot okolju neškodljive snovi. Kako poteka čiščenje si lahko ogledate na tej povezavi.

Ob pravilnem in rednem vzdrževanju greznice lahko služijo svojemu namenu tudi več desetletij. Zato se vam splača, da za praznjenje in čiščenje greznic najamete strokovnjake s tega področja, kot smo tudi sami.

Na vrh